Přestupní lístek

Přestupní lístek zde ke stažení 

PŘESTUPNÍ LÍSTEK
Příjmení
Jméno Datum narození     
Stávající oddíl
Nový oddíl
 
Vyjádření stávajícího oddílu SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM
Vlastnoruční podpis hráče Podpis vedoucího stávajícího oddílu